Kateheza za prvopričesnike

Sveta pričest je sakrament u kojem pod prilikama kruha i vina primamo pravo tijelo i pravu krv Isusa Krista. Taj je sakrament ustanovio Krist Gospodin na Posljednjoj večeri. On je tada blagoslovio kruh i rekao: Uzmite i jedite! Ovo je moje tijelo koje se za vas daje. Blagoslovio je i kalež s vinom i rekao: Ovo je krv moja, krv saveza koja se za vas proljeva, za oproštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Osim sakramenta sv. Pričesti ili Euharistije, Isus je tada ustanovio i sakrament sv. Reda.
Sakramentu Prve Svete Pričesti pristupaju djeca u trećem razredu osnovne škole. U toj bližoj pripravi djecu se uči kako se valjano ispovjediti i kako sudjelovati na svetoj Misi. Nastojimo da djeca nauče molitve koje će im biti potrebne kasnije kroz život, da zapovijedi, kao i sakramente znaju primjenjivati u vlastitom životu.

Prvopricesnici-4.JPG Prvopricesnici-3.JPG Prvopricesnici-2.JPG Prvopricesnici.JPGIMG_6669IMG_6670IMG_6671