Župno pastoralno i ekonomsko vijeće

Župno pastoralno vijeće
Župno pastoralno vijeće (u daljnjem tekstu: ŽPV) je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. ŽPV je potrebno da bi župna zajednica mogla vršiti svoje pastoralne zadatke. Ono predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti karizmi, službi i staleža u župi. Potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornosti, te time povezuje djelovanje svećenika i laika. ŽPV je znak i sredstvo Crkve, koja se poima kao zajednica vjernika. Ono je mjesto crkvene suodgovornosti, oblik vidljivosti i crkvenoga očitovanja. Crkveni život župe zahtijeva sudjelovanje svih vjernika u prosudbi onoga što Duh Sveti poručuje Crkvi. Pastoralno vijeće je ujedinjavajuće tijelo i radi toga je mjesto izradbe pastoralnih odluka za ostvarenje programa. ŽPV ima dvostruko značenje: s jedne strane očituje crkveno zajedništvo svekolike župe čije dijelove i sastavnice predstavlja, a s druge strane postaje sredstvo zajedničkog odlučivanja u kojem posebna predsjednička služba župnika i odgovornost svih vjernika laika trebaju doći do zajedničke suglasnosti.

1. Dean Matijašević
2. Jela Minković
3. Sandra Brezec
4. Mato Pranjić
5. Miro Prskalo
6. Filip Meštrović
7. Karlo Kaurin
8. Adam Vidović
9. Domagoj Eršek
10. Božica Špoljar
11. Vesna Bogdan
12. Katica Škrlin – Batina
13. Đurđica Mladin
14. Ivan Špoljar
15. Suzana Zajec
16. Martina Drviš
17. Stjepan Eršek
18. Stjepan Car
19. s. Tea Juratović

Župno ekonomsko vijeće
Župno ekonomsko vijeće ima zadatak pomagati župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, pregledavati i odobravati blagajničke knjige i dokumentacije na kraju svakog pothvata, davati mišljenja o izvanrednim pothvatima župe i brinuti o čuvanju isprava i dokaznica. Ima samo savjetodavni, a ne odlučujući glas. U njemu se ipak treba očitovati odgovorna suradnja vjernika u ekonomskom upravljanju župom.

1. Jela Minković
2. Miro Prskalo
3. Stjepan Eršek