Ženidba

Zaručnici koji se žele vjenčati trebaju obaviti zaručnički tečaj.Zaručnici se trebaju javiti u župni ured u kojem se namjeravaju vjenčati 30 do 40 dana prije vjenčanja. Zaručnici koji nisu primili sve sakramente inicijacije (krštenje, potvrda, pričest) neka se jave u župni ured ranije da ih možemo poslati u župu koja drži pripravu za primanje tih sakramenata.

Dokumenti koji su potrebni:

  1. U župnom uredu župe u kojoj su kršteni potrebno je izvaditi KRSNI LIST ZA VJENČANJE (KRSNI – SLOBODNI LIST). Krsni list za vjenčanje ne smije biti stariji od 180 dana ili 6 mjeseci. Tada zaručnici svoje krsne listove donose i predaju u župni ured.

  2. Ako žele da njihov brak vrijedi i za građansko područje tada trebaju poći u Matični ured prema mjestu stanovanja i tamo će zatražiti POTVRDU O ISPUNJAVANJU CIVILNIH PRETPOSTAVKI ZA SKLAPANJE BRAKA. Ta potvrda ne smije biti starija od 90 dana. Za ovu potvrdu potrebno je matičaru donijeti: novi IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, OSOBNU ISKAZNICU I DOMOVNICU. Nakon što im matičar izda traženu potvrdu, oni je donose i predaju u župni ured.

Obred vjenčanja se održava samo u župnoj crkvi i ni na kojem drugom mjestu, preporuča se da se obred održava u župi mladenke. Termin slavljenja sakramenta ženidbe potrebno je unaprijed dogovoriti sa župnikom. Termini slavlja ženidbe su subotom u 17 ili 18 sati i petkom prema dogovoru.