Krštenje

Krštenje je potrebno najaviti barem tri tjedna ranije i dogovoriti termin. Budući da se dijete krsti u vjeri svojih roditelja i kumova preporuča se da se roditelji i kumovi ispovjede dan ranije. Poželjna je priprava roditelja i kumova kako bi ih se upoznalo o bitnim značajkama krštenja i objasnio sam obred.
Na sam dan krštenja roditelji i kumovi sa sobom donose bijelu – krsnu haljinicu i krsnu svijeću.

Ako roditelji žele krstiti dijete izvan župe stanovanja tada oba roditelja dolaze ili odlaze na razgovor župniku gdje dijete stanuje, u kojem će mu izložiti svoje razloge, a on tada može dati dozvolu i udovoljiti njihovoj molbi ako utvrdi da za to postoje opravdani razlozi.

Krštenjem dijete postaje dijete Božje i dijete Crkve.

Dokumenti koji su potrebni:

1. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete (kopija sa upisanim OIB brojem)
2. Dokaz o crkvenom vjenčanju roditelja (ako su crkveno vjenčani)
3. Dokaz o podobnosti kume ili kuma za kumovanje
4. Ako niste župljani naše župe, potrebna je i dozvola vašega župnika za krštenje djeteta u ovoj župi.
5. Kumovi ako nisu župljani naše župe moraju donijeti potvrdu o posvjedočenju da ispunjavaju uvjete za kumovanje.

Krštenja slavimo subotom u 16 sati ili nedjeljom tijekom svete mise u 11 sati.