Predstavljanje prvopričesnika

Na prvu korizmenu nedjelju našoj su župnoj zajednici predstavljeni ovogodišnji kandidati za sakramente prve svete ispovijedi i euharistije. U posebnom obredu nakon ispovijesti vjere koju su izrekli u zajedništvu sa svojim roditeljima svi su poimence prozvani te su pristupili oltaru te je svakome prvopričesniku predan molitvenik kojim će služiti u danjoj pripravi. Na kraju slavlja župnik je pozvao sve prisutne vjernike na molitvu za prvopričesnike i njihove obitelji kao pomoć u koracima kojima idu prema susretu sa euharistijskim Gospodinom.

GALERIJA