Nedjeljnje mise

Dragi župljani, sestre i braćo!

Uz pismo naših biskupa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, stiglo je pismo našega nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića o najnovijim odredbama vezane za ponovno slavljenje misa s narodom koje kreće od sutra.
Molim Vas pročitajte oba pisma, kao i ove podulje natuknice ispod kako bismo se u postojećim uvjetima ponovno okupili oko stola Gospodnjega!
MISE NEDJELJOM U NAŠOJ ŽUPI
■ Mise ove nedjelje bit će u 8, 9:30 i 11 sati. Zbog posljedica potresa u župnoj crkvi i preporuke stručnjaka da se dok se ne sanira stanje i osigura prostor, a i po preporuci vezanoj za slavljenje misa na otvorenom sve ćemo mise ove nedjelje slaviti vani kod sv. Vendelina.
■ Držat ćemo propisanu udaljenost od 2 metra. Za članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da jedni od drugih budu odvojeni dva metra. Prostor je dovoljno velik i ozvučen I možete se raširiti da sve bude u skladu s mjerama.
Molim stoga sve koji na misu dolazite autima da parikirate na parkiralištu kod igrališta nasuprot ambulante da bi prostor oko kapele I trg oko križa mogli biti slobodni za vjernike.
VAŽNE INFORMACIJE ZA SLAVLJENJE MISA
■ Ponesite zaštitne maske i dezinficirajte ruke prije dolaska na prostor gdje ćemo slaviti svetu misu. ( sredstva za dezinfekciju osigurat ćemo I kod kapele)
■ Za vrijeme svete mise ne skuplja se milostinja, a vjernici mogu ostaviti svoj prilog u prigodno postavljenim košaricama .
■ U obredu pružanja mira i nadalje nećemo koristiti gestu pružanja ruke.
■ Svećenik će prije pričešćivanja dezinficirati ruke te će, noseći zaštitnu masku, prićeščivati isključivo spuštajući hostiju na dlan ruke vjernika. Molim vas da I u redu za pričest držite razmak.
MISE KROZ TJEDAN U NAŠOJ ŽUPI
■ Mise kroz tjedan bit će u kapeli sv. Roka prema redovitom rasporedu u 19 sati. U srijedu je misa kod sv. Vendelina. Također je potrebno držati sve propisane mjere I slušati upute redara I zvonara.
Svete mise možete upisati u župnom uredu od utorka do petka od 17 do 18:30 ili u isto vrijeme telefonski.
SVETA ISPOVIJED
■ Priliku za svetu ispovijed, imate već sutra. 18-19 h kod kapele sv. Roka i nedjelju ćete imati prigodu od 7- 8;30 h kod sv. Vendelina. Za ispovijed obavezno je nositi masku I biti na propisanom razmaku.
■ Radnim danom svećenik će od 18:30 sati biti na raspolaganju za ispovijed.
Vodite računa da batrem 5 minuta prije mise svećenik, zbog pripreme za svetu misu, mora prekinuti ispovijedanje.
■ U redu dok čekate ispovijed i za vrijeme ispovijedi, molim vas držite propisani razmak.
O slavljima drugih sakramenata bit će objavljene druge upute.
Do daljnjega se odgađa župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike, probe zborova te ostale aktivnosti.
Ako ima nejasnoća ili pitanja, molim Vas da me nazovete na mobitel. Lijepo Vas molim da proslijedite ove informacije i obavijestite one koji se ne služe internetom.
Znam da nam je svima ovo jedna nova stvarnost I da situacija nije uobičajena ni jednostavna, da smo suočeni s novim izazovima, da su mišljenja različita, da ima onih koji u svemu vide prilku da se udara po Crkvi, ali nastojmo sve ovo gledati kao žrtvu koju uvijek možemo prikazati Bogu kao svoj dar I molitvu za prestanak ovoga zla koje nas je pogodilo I kao zadovoljštinu za svoje grijehe.
Molim vas da se doista SVI pridržavamo ovih uputa jer je to put polaganog povratka u redovito stanje. Zahvalni Bogu da možemo slaviti euharistiju I krijepiti svoju dušu na stolu Riječi I Tijela Kristova ujedinimo se u molitvi, ljubavi I brizi jedni za druge.
Iskreno se radujem ponovnom susretu, zajedništvu i srdačno sve pozdravljam moleći vam Božji blagoslov!
vlč. Tomislav

Pismo kardinala Josipa Bozanića

Pismo kardinala Josipa Bozanića o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika u novim okolnostima pandemije Covid-19

1.5.2020.
Draga subraćo svećenici i redovnici te sestre redovnice, braćo i sestre u Kristu!
Nakon što smo proslavili Uskrsnuće Gospodinovo i živjeli posebno ozračje te svetkovine u okvirima ograničenih mjera izazvanih pandemijom bolesti Covid-19; nakon što smo osjetili težinu ograničenosti slavlja bez punoga sakramentalnog zajedništva, a naročito euharistijskoga slavlja; i nakon što su u Republici Hrvatskoj ublažene mjere te su od subote 2. svibnja 2020. godine dopuštena slavljenja svetih misa i drugih sakramenata uz sudjelovanje vjernika, ovime donosimo upute za daljnje oblikovanje crkvenog života, poštujući odredbe mjerodavnih državnih tijela kojima je cilj zaštita zdravlja i održivost zdravstvenog sustava.
U poteškoćama što ih živimo očitovalo se puno dobra i vjerujemo da će plodovi ispunjeni tim dobrom biti vidljivi u daljnjemu životu Crkve i naroda. Postalo je jasnije od čega i kako Crkva živi, povezujući duhovno i tjelesno, stavljajući težište na osobni susret, na važnost upućenosti čovjeka na čovjeka, na građenje zajedništva koje ima svoju nevidljivu i vidljivu sastavnicu. Kada je to ugroženo, osjeća se čežnja za blizinom i shvaća duboka istina da je posebice za obred i liturgijsko slavlje važna ljudska tjelesnost.
Premda uvažavajući dragocjenost raznih tehnoloških mogućnosti, Crkva vođena načelom Utjelovljenja promiče i čuva važnost tjelesne prisutnosti i ne dopušta „virtualizaciju“. U tome se vidi razlog zbog kojega je ovo vrijeme zahtjevno i pokazuje da kršćanstvo nije religija osamljenosti i udaljenosti te da nije svediva samo na navještaj, razmatranje i mentalno prianjanje uz vjerske sadržaje. Ona je povezana cjelina u kojoj se ljubav prema Bogu i bližnjima hrani slušanjem Božje riječi i blagovanjem Hrane života.
Iako u kušnjama, kakva je ova koju proživljavamo, pojedini vidici – poput molitve i razmatranja u obitelji – jačaju. Ali bez liturgijskih slavlja kršćanska zajednica slabi. Potrebna joj je milost koja je podupire u zdravlju i bolesti, u životu i smrti. Ovo vrijeme pokazuje i razne odlike Crkve i njenu sakramentalnu narav kao Božjega naroda. Crkva nije ustanovljena po zemaljskim načelima, nego je dar Božje milosti u Isusu Kristu. Štoviše, Crkva jest Njegovo tijelo, u kojemu živi združenost ministerijalnoga svećeništva službenika i zajedničko svećeništvo vjernika.
U izvanrednim okolnostima koje živimo euharistijska slavlja nikada nisu prestala, nego su slavljena u otajstvu svećeništva kako ga potvrđuju obećanja koja prezbiteri daju tijekom ređenja, odgovarajući na pitanja: »Hoćete li pobožno i vjerno slaviti Kristova otajstva prema predaji Crkve, osobito u euharistijskoj žrtvi i sakramentu pomirenja, na hvalu Božju i posvećenje kršćanskog naroda? Hoćete li zajedno s nama zazivati božansko milosrđe za povjereni vam narod ustrajno vršeći zapovijed molitve?« Svećenicima je, naime, povjereno da Bogu prinose euharistijsku žrtvu ne samo »in persona Christi« nego i za narod.
I proteklih su tjedana vjernici bili sjedinjeni u liturgijskim slavljima slušanjem Božje riječi, molitvom i duhovnom pričešću, što im je bilo omogućeno i medijskim prenošenjem. Navještaj nije prestao, ljubav nije izostala, davanje hvale Bogu nije zamrlo. Pa ipak, sve to nije ostalo bez duboke boli pastirâ i vjernikâ, jer nam je bilo uskraćeno ono bitno, euharistijsko slavlje u zajedništvu prožetom vjerom u Krista Gospodina. Znamo da nam je u životu uvijek potrebno strpljenje u kojem trebamo i dalje ustrajati ne prestajući moliti dar Božje mudrosti.
Draga braćo i sestre, dok se u društvu traže načini na koje je moguće obnavljati, pronalaziti nove putove održavanja vitalnih djelatnosti društvene zajednice, kao Crkva pokušavamo naći prostore povratka vjernika našim sakramentalnim slavljima, vitalnim izvorima kršćanskoga života i spasenja.
Imajući pred sobom podatke i upute koje dolaze od medicinskih stručnjaka da virus kojim se širi bolest ima snažnu zaraznost (virulentnost), treba se strogo, strpljivo i uporno držati naputaka kojima je cilj uzajamna briga ljudi koji se susreću. Dakle, nije mudro misliti da će u crkvama odmah biti sve kao prije pandemije. No, Duh Božji vodi Crkvu i pomoći će nam i sljedeće razdoblje živjeti tako da budemo vođeni prema dobru. Ondje gdje su tama i umiranje pokušali zatvoriti Život, Uskrsli Gospodin darovao je i nadu i vjeru i ljubav. Božja snaga omogućuje ljudima ići onkraj prijetnje i zla; Duh Sveti daruje prostore svjetla, otvara obzore i obnavlja svijet. Zato puni pouzdanja zazivamo: »Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje.«
Pozivam sve da poštuju mjerodavne Preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (u prilogu ovoga pisma dostavljam vam dokument Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo pod naslovom Preporuke za sprečavanje zaraze COVID-19 u crkvenim prostorima vezano za vjerska okupljanja), kao i dolje navedene posebnosti:
1. Od župnika i voditelja zajednica zahtijevaju se određene obredne prilagodbe u oblikovanju slavlja, naročito rasporeda u prostoru, te osiguravanje primjerene higijenske razine. U organizaciji slavlja bit će potrebna zauzetost i pomoć vjernika, što će dodatno jačati vrijednost Crkve kao otajstvene obiteljske zajednice. Uz to, potrebno je više strpljenja, dogovora i osjetljivosti za bližnje.
2. Potrebno je utvrditi koliko ljudi određeni liturgijski prostor može primiti, poštujući propisanu međusobnu udaljenost.
3. Ako je moguće, neka se ozvuči prostor izvan crkve, radi lakšega sudjelovanja vjernika koji, zbog ograničenoga broja, ne mogu biti u crkvi, nego žele sudjelovati na slavlju izvan nje, poštujući propisanu udaljenost.
4. Neka se u crkvama označe sva predviđena mjesta za vjernike koja trebaju biti propisano udaljena. Za članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da jedni od drugih budu odvojeni dva metra.
5. Ondje gdje postoji mogućnost i potreba, moguće je svete mise slaviti na otvorenom, uz držanje mjera fizičkog razmaka.
6. Neka se vrata crkve drže otvorena da ih vjernici ne moraju dodirivati pri ulasku/izlasku iz crkve.
7. Neka se u crkvama vodi pojačana briga o higijeni, prozračivanju i čišćenju. Svećenici neka paze na poštivanje potrebnih higijenskih odredaba glede liturgijskoga posuđa i drugih predmeta s kojima su u doticaju.
8. Neka posude za blagoslovljenu vodu na ulazima u crkve i dalje ostanu prazne.
9. Neka se za vrijeme svete mise ne skuplja milostinja, a vjernici mogu ostaviti svoj prilog u prigodno postavljenoj košarici na određenom mjestu u crkvi.
10. Neka se u obredu pružanja mira i nadalje ne koristi gesta pružanja ruke.
11. Članovi pjevačkog zbora neka održavaju propisani razmak.
12. U organiziranju pričešćivanja, neka se pazi:
a) da pričest po mogućnosti dijeli samo svećenik predvoditelj, odnosno samo jedan djelitelj, noseći odgovarajuću zaštitnu masku;
b) da svećenik prije samoga pričešćivanja dezinficira ruke;
c) da se pričest dijeli isključivo spuštajući hostiju na dlan ruke vjernika, ne dodirujući njihove ruke;
13. Budući da je broj prisutnih vjernika u ovim okolnostima bitno ograničen, neka se razvidi mogućnost većega broja misa, a svim se svećenicima, ondje gdje postoji takva pastoralna potreba, daje mogućnost da do daljnjega nedjeljom mogu slaviti tri (trinirati), a svagdanom dvije mise (binirati).
14. U dogovoru sa župnim vijećnicima ili drugim suradnicima, moguće je napraviti unaprijed određeni raspored, kada bi tko došao na euharistijsko slavlje, kako bi se izbjegao nepotreban metež.
15. Neka se za ispovijed koristi prostor (pokrajnja kapela, sakristija, dvorana), gdje je moguće ostvariti potreban fizički razmak. Važno je da drugi vjernici mogu vidjeti i svećenika i vjernika, a da budu dovoljno udaljeni da ne mogu čuti njihovu komunikaciju. Neka ispovjednik i pokornik nose zaštitne maske.
16. O slavljima ostalih sakramenata i drugih obreda uslijedit će posebne upute.
17. Ove odredbe stupaju na snagu u subotu 2. svibnja 2020. godine, a vrijede do opoziva ili drugačije odredbe.
Dragi vjernici, naše nastojanje da u svim okolnostima i na razne načine budemo s Božjim narodom, ovdje dolazi do novoga daha; do novog zahtjeva poniznosti i odvažnosti, odgovornosti i ljubavi. Važno je uočiti da ti novi pomaci u svojoj biti nisu vezani samo uz obred, nego su novi rast vjerničkoga naroda u crkvenosti.
A Duh Sveti, »sjaj blaženoga svjetla i sjaj u srcu svoga puka«, uvijek daruje novu snagu, ako svoj život obnavljamo pouzdanjem u Gospodina po primjeru vjere i vjernosti Blažene Djevice Marije, njezina zaručnika Josipa, našega svetoga zaštitnika čiji spomendan danas slavimo, i blaženoga Alojzija Stepinca, zagovornika kojemu se ne prestajemo utjecati.
Svima vam Gospodin podario svjetlo, snagu i mir!
Pozdravlja vas i blagoslivlja vaš nadbiskup,
Josip kardinal Bozanić, v.r.
U Zagrebu, na spomendan sv. Josipa, 1. svibnja 2020. godine.

Blagoslov

Dragi župljani u ovoj svetoj noći i sutrašnjem danu proslavljamo naš najveći blagdan Uskrs! Slavimo ga ove godine u neobičnim i teško razumljivim uvijetima u kojima je sve drugačije i prilagođeno stanju u kojem živimo. Zbog vaših brojnih upita i poziva kako će se blagosloviti hrana ( iako ponavljam to nije najvažnije za proslavu Uskrsa) sutra od 7 sati ujutro u pratnji naših vatrogasaca provest ću se ulicama naše bistre od Novaka i Bukovja preko Donje Bistre Poljanice i Oborova do Gornje Bistre noseći Presveti Sakrament Krista uskrsloga da blagoslovi u prvom redu Vas a onda i jelo. Naravno blagoslov primaju oni koji ga žele!!! NEMOJTE IZLAZIT NA ULICE, DOVOLJNO JE DA KOSARICU STAVITE NA PROZOR ILI STANETE PRED VRATA KUCE I KAD PROLAZIMO KLEKNETE PREKRIZITE SE I POMOLITE! To je smisao blagoslova! A onda prije blagovanja pomolite se zajedno ili možete koristiti predložak koji ste već ovih dana svi proćitali u medijima! Nemojte me pitati u koje vrijeme budemo u kojoj ulici! Znati ćete i po zvuku nasih vatrogasaca i obaviještavajte jedni druge! Sestre i braćo iz svega ovoga neredovitog učimo da kad bude opet sve redovno mi opet ne zaboravimo da je Uskrsli s nama uvijek!

PRAVILA KOJA VRIJEDE U NAŠOJ ŽUPI RADI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA BOLESTI COVID – 19

Da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i očuvalo zdravlje stanovništva, dane su sljedeće odredbe:

1) otkazuju se sve svete mise, slavlja sakramenata, pučke pobožnosti, župna slavlja i drugi događaji te svi sastanci, kako unutar zatvorenih prostora tako i na otvorenim prostorima

2) svećenik će slaviti svetu misu bez sudjelovanja zajednice svaki dan za sve Vas i na misne nakane koje su upisane za taj dan ili koje ćete naručiti

3) dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u Hrvatskoj oslobađaju obveze sudjelovanja na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi (neka vjernici ovu obvezu zamijene molitvom, postom, dobrim djelima, čitanjem Božje riječi, molitvenim sudjelovanjem u prijenosu euharistijskoga i drugih slavlja prenošenih putem radija, televizije i drugih elektroničkih sredstava; neka se tijekom prijenosa euharistijskog slavlja posebno združe primanjem duhovne pričesti)

4) slavlje sakramenta ispovijedi i bolesničkoga pomazanja ne može se slaviti do daljnjega, osim u smrtnoj pogibelji

5) slavlja kršćanskih sprovoda dopuštena su uz strogo pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih uputa mjerodavnih državnih institucija (pokojnici budu sprovedeni i pokopani u prisutnosti najbliže rodbine, a mise za pokojne bit će slavljene nakon ukidanja mjera)

6) svakog dana u 15 sati pozivamo Vas vjernike na molitvu (u tome ćemo periodu, kao župna zajednica u prvoj Crkvi – obitelji, moliti krunicu Božjem milosrđu te moliti zagovor Gospe od Zdravlja). Nemojte se oglušiti na ovaj poziv i zanemariti ga

7) na poticaje pape Franje, svaka obitelj neka se duhovno ujedini svakog dana u 21 sat u molitvi krunice, s otajstvima svjetla (molimo da Marija na poseban način čuva naše obitelji, posebno bolesne i one koji se brinu o bolesnima, koji u toj službi riskiraju život). Molimo i zagovor sv. Roka

Napomena: Za sva pitanja, vezana uz život naše župe,
nazovite župnika na mobitel ili se javite
elektroničkom poštom: zupa.bistra@zg-nadbiskupija.hr

Dragi vjernici i župljani, prema odluci naših biskupa i civilnih vlasti glede epidemije COVID-19, od danas, 19.03.2020. u našoj župi neće biti svetih Misa sa narodom. To ne znaci da nece biti svetih misa nego da se nece slaviti s narodom u skladu s propisima. Važno je da znate da ću ja svaki dan služiti misu za sve Vas i na nakane kako ste ih zapisali …a u koliko želite da se slavi na neku vašu nakanu za žive ili pokojne mozete poslati poruku ili na mail župe. U 15 sati svaki dan pozivam Vas na molitvu krunice Božjeg milosrđa na nakanu da nas Gospodin sačuva žive i zdrave i za zdravlje bolesnih… te navecer u 21 sat krunicu u zajedništvu sa svetim ocem. Molim Vas da ne zanemarite ovaj poziv na molitvu te da se u molitvi obratimo Nebeskoj Majci te sv. Roku kako su to u ovakvim situacijama cinili nasi stari. Takoder molim za razumjevanje i da sve detaljne informacije i odredbe procitate u proglasu nasih biskupa! Božji blagoslov svima! Moli za Vas vaš župnik

Zagrebačka nadbiskupija
ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA
Bistra 12. ožujka 2020.

Poštovani župljani,
Suočeni sa životnim okolnostima, nastalima zbog širenja bolesti COVID-19, uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u cijelome svijetu, u Europi i u našoj Domovini, a pozorni na upute mjerodavnih službi, u svojoj smo crkvenoj odgovornosti pozvani vjerničkim duhom razmatrati kako se trebamo ponašati, što trebamo činiti iz ljubavi prema bližnjima i na koji način najviše pomoći potrebitima.
Na temelju općih uputa koje su dane u Hrvatskoj glede okupljanja ljudi u našoj župi dok traje odgoda nastave u školama i na fakultetima odgađa se i župni vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike te probe dječjeg zbora.

Do drugačijih odredbi crkvenih i civilnih vlasti svete mise i pobožnosti su redovito, a vjernici se mole da se pridržavaju uputa o brizi za svoje i tuđe zdravlje! Zajedničke molitvene nakane su za zdravlje bolesnima i da nas Gospodin sačuva žive i zdrave! O svim promjenama bit ćete obaviješteni putem župnih stranica.

Vrijeme kroz koje prolazimo je višeslojno vrijeme kušnje i otvara puno temeljnih pitanja. U korizmenome hodu jasnije vidimo da su kušnja ne samo naša ljudska ranjivost i krhkost, nego i određena nužna ograničenja. Mi ta ograničenja promatramo i nastojimo živjeti u svjetlu ljubavi koja je potrebna pred izazovima za osobnu i zajedničku odgovornost.
Svima vama, dragi vjernici u ovim posebnim i ozbiljnim trenucima stavljam na srce življenje korizmenih koraka u obiteljskom okruženju kroz post i molitvu kao nakanu za suzbijanje novonastale bolesti.

Božji blagoslov!
vlč. Tomislav Kralj
upr. župe

OBAVIJEST RODITELJIMA

Od danas dok traje obustava nastave u školama neće se održavati ni župne kateheze ni probe dječjeg zbora! Pridružimo se molitvi Crkve za zdravlje I za one koji su već pogođeni ovom situacijom u kojoj se svijet danas nalazi!

Dragi župljani započnimo i mi svoj korizmeni hod svetom misom i pepeljenjem u 19 sati u župnoj crkvi na Pepelnicu

Zornice

Nalazimo se na početku došašća, kada se pripremamo kroz četiri tjedna za veliki blagdan Božića. Kroz jutarnje Mise Zornice svaki dan pripremati ćemo se za taj veliki susret s Gospodinom koji je došao u ovaj svijet rođenjem.
Pobožnost jutarnjih Misa Zornica je velika žrtva, ali ne zaboravimo da je to susret i najveći susret svakog jutra sa samim živim Gospodinom. Mi nemamo u ovome svijetu bližeg susreta sa Gospodinom do li susreta na svetoj Misi, u službi riječi, svetoj Pričesti i u molitvi