Dragi vjernici naša župa slavi danas svetkovinu sv. Roka, našega zaštitnika. Sveta misa je u kapeli u Novakima u 19 sati, a u 18:30 je euharistijsko klanjanje s nakanom za zdravlje bolesnika. Proštenje svetoga Roka slavimo u nedjelju 18. kolovoza. Svete mise su u 8 sati, u 11 sati te u 17 sati večernjica nakon koje je blagoslov s Presvetim. Odazovimo se i budimo dionici ovih slavlja u čast svetoga Roka i zamolimo njegov zagovor kod Gospodina.